Siste nytt! 

2016​


16, 8 millioner til idrettslagene i Larvik i juni måned (2016):
ÅRSHJUL 2017
Her finner dere en oversikt over viktige datoer i 2017!

Skatt for idrettslag 2017.
Oppdaterte satser

Enklere idrettslag.

Nå blir det enklere å være idrettslag! Fra 2016 gjelder nye løsninger og ordninger som forenkler idrettslagenes registrering, rapportering og søknader.

For mer informasjon se: Enklere idrettslag på 1-2-3
Her finner dere også ​gjennomgang av hvilke endringer
som er gjort i den nye lovnormen.

KALENDER  

VIKTIGE DATOER 
HUSK Å REGISTRERE KLUBBENS ARRANGEMENTER FOR 2017 HER.

Idrettens IT-løsninger

Viktig informasjon fra NIF IT om idrettens løsninger

Min idrett, din personlige side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

KlubbAdmin, Idrettens løsning for medlemsadministrasjon. Forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer.

NIF TILBYR GRATIS IMPORT I KLUBBADMIN

SportsAdmin, laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.