Larvik idrettsråd

Velkommen til årsmøte Larvik Idrettsråd 18. juni
Her finner dere saksdokumenterinnkalling og påmelding.
Frist for påmelding er 15. juni!


9 råd til våre idrettslag


Råd 1 - 9 passer også for våre idrettslag

"Vi oppfordrer alle idrettslag som eier og driver egne idrettsanlegg om å holde disse stengt. At noe er stengt betyr at de ikke skal brukes. Vi ber alle hjelpe til med å overholde at stengte idrettsanlegg ikke er i bruk."


Norsk idrett og frivilligheten mottar 600 millioner i strakstiltak fra regjeringenInnkalling til årsmøte 22.04.2020
.


Husk å søke om tilskudd fra Larvik Kommune innen 15. mars!

Siste nytt fra valgkomiteen til idrettslagene i Larvik

28. januar klokken 18, inviterer Larvik Idrettsråd til foredrag med Dag Vidar Hanstad - Les invitasjonen, Hold av datoen!

Momskompensasjon 2019 er fordelt og idrettslagene i Larvik er tildelt 5,3 millioner!

2019

3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019, er fordelt. Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.
Vestfold idrettsgalla.
Viser til invitasjon til 100 års fest og idrettsgalla 2. november 2019. Vet du om en idrettsutøver, trener eller klubb som fortjener heder og ære, så må du sende inn forslag på kandidat innen 26.9!ÅrshjulHer finner dere en oversikt over viktige datoer i 2019!

Skatt for idrettslag 2019.


Oppdaterte satser


Støtteordninger 2019 (NIF)


Klikk her for mer info

Felles medlemssystem (NIF)


Klikk her for mer info

Kalender


 

Idrettens IT-løsninger

NIF IT

Viktig informasjon fra NIF IT
om idrettens løsninger

MinIdrett

Min idrett, din personlige side inn mot
idrettens medlemsregister og idrettssystemene.

Klubbadmin

KlubbAdmin, Idrettens løsning for
medlemsadministrasjon.. Forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer.
NIF TILBYR GRATIS IMPORT I KLUBBADMIN

sportsadmin

SportsAdmin, laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.

Store lovnader til idretten

fanesak1


fanesak2


Larvik Idrettsråd