INFORMASJON FRA LARVIK IDRETTSRÅD

Vi benytter kontaktinformasjon som klubbene har registrert i SportsAdmin.


NYHETSARKIV​


DIALOGKONFERANSEN 19. JANUAR 2016
VIS-PROSJEKTET: VENNSKAP - INKLUDERING OG SOSIAL KOMPETANSE
Hvordan skal idrettslag reagerer på mobbing?
Les mer om mobbing og hvordan det kan forebygges!


MOMSKOMPENSASJON

Rekordstor utbetaling til idretten - den totale fordelingen finner dere her
Fordelingen av 4,8 millioner til idrettslagene i Larvik 
finner dere her.
 

ÅRETS UNGE ILDSJEL​
For å hedre alle de unge frivillige rundt omkring i landet deles Årets ildsjel i år ut til en frivillig på under 26 år.
Nominer din kandidat i perioden 1. oktober - 28. oktober!


Spillemidler til utstyr. Fristen er 4. november!

Det er i år 27 millioner som skal fordeles og alle idrettslag i Larvik (og grupper i idrettslag) kan søke.

Alle idrettslag (og grupper i fleridrettslagene) skal nå ha mottatt en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen.

Hvert særforbund har utarbeidet en liste over hvilke utstyr det kan søkes på. For idrettsskolene er det idrettskretsen som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn og utstyret skal være til bruk i idrettsskolen. Utstyret det skal søkes på må være kjøpt inn etter 1. januar 2015.Merk at i denne søknadsrunden gjelder alt godkjent utstyr unntatt:

Løypemaskiner med tilhørende prepareringsutstyr 
Prepareringsutstyr tilhørende snøscooter/ATV

Nytt av året er at det skal søkes elektronisk via SportsAdmin.