UTMERKELSER/ HEDERSPRISER 

UNGDOMMENS IDRETTSPRIS 

Benytt anledningen til å vise at dere setter pris på de fine ungdommene våre! Kandidatene behøver ikke å ha gjort seg spesielt godt bemerket som utøver innen sin idrett. Det kan være en utøver/utøvere som gjør en innsats med å hjelpe andre som trener, dommer, leder etc.

Denne prisen ble etablert i 2006, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets årsmøte.

Se eget dokument for statutter og søknadsskjema.
Frist for innspill er 3. april 2018​

STATISTIKK PRISER LARVIK IDRETTSRÅD.LARVIK KOMMUNES HONNØRPRISER

I tillegg til våre to priser, deler også Larvik kommune ut en egen idrettspris.

Idrettsprisen
utdeles for verdifull innsats for idrettslivet i kommunen. Prisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har eller har hatt nær tilknytning til idretten i Larvik.


I 2016 ble Laila Borg tildelt idrettsprisen 

I 2017 gikk prisen til May Gørnvold      
Se tidligere tildelinger av idrettsprisen.

ILDSJELPRISEN

Med denne prisen ønsker vi å hedre en person som gjennom en årrekke har gjort en stor innsats for idretten. Prisen er en flott anledning for hele Idretts-Larvik å vise sin takknemlighet til alle ildsjeler og frivillige i våre idrettslag.


Denne prisen ble etablert i 2011, og deles ut årlig i forbindelse med Idrettsrådets årsmøtet.

Se eget dokument for statutter og søknadsskjema.
Frist for innspill er 3. april 2018