Fra 1.1.2018 er idretten i Lardal og Larvik samlet. Her finner du en oppdatert oversikt over alle idrettslagene og gruppene deres. Det er nå 58 idrettslag i Larvik kommune.
Idretten i Larvik har  (pr. 31.12.2018) 13 922 medlemmer, hvorav 13016 aktive fordelt på 58 idrettslag. Det er 19 fleridrettslag, dvs. at de driver med mer enn en aktivitet. Totalt tilbys det aktiviteter innenfor 40 særidretter, og 71 grener. I tabellen nedenfor finner du link til klubbenes egne nettsider, kart og oversikt over hvilke aktiviteter de driver med. Fotball og Håndball har link til klubbenes egne lagssider. Søk gjerne direkte i nettsiden  med CTRL + F på den aktiviteten ønsker informasjon om. Se også Larvikskartet for mer info.