STYRET LARVIK IDRETTSRÅD 2019
Funksjon Fornavn Etternavn Mobil E-post Idrettslag
Leder Ann-Kristin Aanstad 95816554 ann.kristin.aanstad@gmail.com Larvik Padleklubb
Nestleder Nils Morten Halvorsen 91191192 nilsmorten@berthelsen.no Tjølling IF
Styremedlem Bjørn Omholt 90771133 bj-om@online.no Larvik Bueskytterklubb
Styremedlem Einar Knutsen 93019447 einar.knutsen@gmail.com IF Fram
Styremedlem Kristin Akselsen 99550238 kristin@nedretanum.no Svarstad IL
Styremedlem Anita Simensen Holthe 93668655 anita@stag.no Sportsklubben Stag
Styremedlem Øyvind B. Grøn 93457905 oyvind.gron@solve.no Nanset IF
Styremedlem (BIL)
 
  Bedriftsidretten
 Vara (BIL)    
  Bedriftsidretten
Varamedlem Geir Anton Haga 90083389 post@larvikturn.no Larvik Turn & IF
Varamedlem Roger Sten Andersen 90941619 roger.sten.andersen@gmail.com​ Nesjar IL