STYRET LARVIK IDRETTSRÅD 2017
Funksjon Fornavn Etternavn Mobil E-post Idrettslag
Leder Ann-Kristin Aanstad 95816554 ann.kristin.aanstad@gmail.com Larvik Padleklubb
Nestleder Nils Morten Halvorsen 91191192 nilsmorten@berthelsen.no Tjølling IF
Styremedlem Bjørn Omholt 90771133 bj-om@online.no Larvik Bueskytterklubb
Styremedlem Einar Knutsen 93019447 einar.knutsen@gmail.com IF Fram
Styremedlem Anita Simensen Holthe 93668655 anita@stag.no Sportsklubben Stag
Styremedlem Øyvind B. Grøn 93457905 oyvind.gron@solve.no Nanset IF
Styremedlem (BIL) Jan Ivar Ibsen 90572886 jii@nasta.no Bedriftsidretten
 Vara (BIL)  Inge  Pettersen 47888001 inge.pettersen@jotun.no  Bedriftsidretten
Varamedlem Geir Anton Haga 90083389 post@larvikturn.no Larvik Turn & IF
Varamedlem Øistein Lindhjem 93805122 oistein.lindhjem@gmail.com Kvelde IL