Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, samt kulturbygg. Planene for anlegg det søkes om spillemidler til, må på forhånd være idrettsfunkjsonelt godkjent av departementet eller kommunen. Frist for søknad om spillemidler er 1. september. Søknad sendes Larvik kommune.

Vi har laget et skriv med informasjon og linker til idrettslag: se Anleggshjelp

For mer info se
kommunens nettside og Vestfold fylkeskommunes nettside

Rapport spillemiddelanlegg 2017  

Rapport spillemiddelanlegg 2016        

Rapport spillemiddelanlegg 2015

Idrettsanlegg.no    

 

Rekordutbetaling av spillemidler til idrettsanlegg i Larvik 2017!​

Larvik søkte om 43,5 millioner kr. i spillemidler for 23 anlegg. ​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen 6. juni, og Larvik ble her tildelt 15,1 millioner kr. til 18 anlegg! 

​Dette er en solid økning fra 10,1 millioner kr. i 2016. Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2017

Fordelingen til Larvik med 8,4 millioner til 11 idrettslagseide anlegg finner du her.

Samlet anleggskostnad utgjør 202,6 millioner kr!​