Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til opparbeiding av idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftslivsanlegg, samt kulturbygg. Planene for anlegg det søkes om spillemidler til, må på forhånd være idrettsfunkjsonelt godkjent av departementet eller kommunen. Frist for søknad om spillemidler er 1. september. Søknad sendes Larvik kommune.

Vi har laget et skriv med informasjon og linker til idrettslag: se Anleggshjelp

For mer info se
kommunens nettside og Vestfold fylkeskommunes nettside

Rapport spillemiddelanlegg 2017  

Rapport spillemiddelanlegg 2016        

Rapport spillemiddelanlegg 2015

10,4 millioner til idrettsanlegg i Larvik

Larvik søkte om 40,4 millioner kr. i spillemidler for 24 anlegg. ​Søknadene ble behandlet i fylkeskommunen  4. juni, og Larvik ble her tildelt 10,4 millioner kr. til 13 anlegg! 

​Dette dessverre en kraftig nedgang i forhold til rekordtildelingen på 15,1 millioner i 2017. Her finner du tildelingen av Spillemidler i Vestfold 2018. 

Fordelingen til Larvik med 3,5 millioner til 6 idrettslagseide anlegg finner du her.

Samlet anleggskostnad utgjør 103,4 millioner kr!​