TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2019

Det ble fordelt kr. 8 795 000 i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 8,795 millioner. 

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under: 

Tilskudd Larvik kommune 2019

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2019Høringsuttalelse Larvik idrettsråd
TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2018


Det ble fordelt kr. 9 962 000 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

47 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,46 millioner. Dette tilsvarer 11,2 % av av innrapportert brutto driftskostnad.

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:

Tilskudd Larvik kommune 2018

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2018Høringsuttalelse Larvik idrettsråd


INKLUDERING I IDRETTSLAG
Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993. 

I 2019 er Larvik tildelt midler fra denne potten, og har kr. 220 000,- til fordeling. 

Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: Se eget søknadsskjema her.
Frist 31.08.19

Tildelingsbrevet finner dere her. Dere finner mer informasjon om ordningen her. 

Viser også til rapport fra 2018.     


NIFS FLYKTNINGEFOND:
Idrettslag kan søke om inntil kr. 25 000,- til ulike tiltak. Søknadsfristen er 5. april 2017! Les mer her.

ANDRE TILSKUDD:


3,2 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2019, er fordelt.

Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her.3,18 millioner i Lokale aktivitetsmidler 2018, er fordelt.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Dere kan lese mer om ordningen her.

Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.

Det er i 2018 kr 367 324 657 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 3 189 698.

Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​