TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2017


Det ble fordelt 9,77 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

42 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,3 millioner. Dette tilsvarer 13 % av av innrapportert brutto driftskostnad.

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:

Tilskudd Larvik kommune 2017

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2017

Høringsuttalelse Larvik idrettsråd


INKLUDERING I IDRETTSLAG
Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993. 

I 2017 er Larvik tildelt midler fra denne potten, og har kr. 220 000,- til fordeling. 

Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: Se eget søknadsskjema her.
Frist 30. juni Tildelingsbrevet finner dere her. Dere finner mer informasjon om ordningen her.NIFS FLYKTNINGEFOND:
Idrettslag kan søke om inntil kr. 25 000,- til ulike tiltak. Søknadsfristen er 5. april 2017! Les mer her.

ANDRE TILSKUDD:

2, 78 millioner kr. i Lokale AktivitetsMidler i 2017 - blir fordelt i august måned.

Det var 2,6 millioner kr i Lokale aktivitetsmidler i 2016

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Dere kan lese mer om ordningen her.

Larvik idrettsråd har nå fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.

Det er i 2016 kr 315,8 mill. til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 2,6 mill.

Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​ og 

Fordelingsgrunnlag pr. gruppe i fleridrettslag