TILSKUDD FRA LARVIK KOMMUNE 2017


Det ble fordelt 9,77 millioner kr i tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner i Larvik. 

42 idrettslag har søkt og mottatt tilskudd på 9,3 millioner. Dette tilsvarer 13 % av av innrapportert brutto driftskostnad.

Viser til oversikt over fordelingen i dokumentene under:

Tilskudd Larvik kommune 2017

Fordeling av tilskudd fra Larvik kommune 2017

Høringsuttalelse Larvik idrettsråd


INKLUDERING I IDRETTSLAG
Hvordan få med flere minoritetsspråklige i norsk idrett? 

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storby-prosjektet som startet i 1993. 

I 2017 er Larvik tildelt midler fra denne potten, og har kr. 220 000,- til fordeling. 

Idrettslagene i Larvik inviteres til å søke på disse midlene: Se eget søknadsskjema her.
Frist 30. juni Tildelingsbrevet finner dere her. Dere finner mer informasjon om ordningen her.NIFS FLYKTNINGEFOND:
Idrettslag kan søke om inntil kr. 25 000,- til ulike tiltak. Søknadsfristen er 5. april 2017! Les mer her.

ANDRE TILSKUDD:


2,78 millioner kr i Lokale aktivitetsmidler i 2017, ble fordelt i august.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.
Dere kan lese mer om ordningen her.

Larvik idrettsråd har fordelt LAM etter retningslinjer fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF, samt vedtak på idrettsrådets årsmøte.

Det er i 2017 kr 337 197 013 til fordeling, av dette får idrettslagene i Larvik kr. kr. 2,78 mill.

Sjekk tildelingen til ditt idrettslag her​